Mitä on Intrastat tilastointi?


Ulkomaankaupan tilastotiedot kerätään Euroopan unionissa (EU) kahdella eri järjestelmällä. Tilastotiedot kaupasta EU:n ulkopuolisten ns. kolmansien maiden kanssa (ulkokauppa) saadaan tullausjärjestelmästä. Tiedot jäsenmaiden välisestä kaupasta (sisäkauppa) kerätään erillisen menettelyn avulla, jota kutsutaan INTRASTAT-järjestelmäksi.

Suomessa tullilaitos kokoaa ulkokaupan lisäksi myös sisäkaupan tilastotiedot. Tuojat ja viejät ilmoittavat kuukausittain tarvittavat tilastotiedot sisäkaupastaan tullilaitoksen aluehallintoon, joka vastaanottaa ja tarkastaa tiedot. Sieltä tiedot lähetetään Tullihallituksen tilastoyksikköön, joka laatii sisä- ja ulkokaupan tiedoista Suomen virallisen ulkomaankauppatilaston. Tilastotiedot lähetetään kuukausittain myös EU:n tilastotoimistolle Eurostatille.

Sisäkaupan tilastointi perustuu EU:n asetuksiin, jotka ovat voimassa kaikissa jäsenmaissa laintasoisina säännöksinä. Ilmoitetut tiedot ovat salassa pidettäviä ja luottamuksellisia. Niitä käytetään pääasiassa ulkomaankauppatilastojen laadintaan, mutta kerättyjä tietoja voidaan käyttää myös tilastollisiin tutkimuksiin ja selvityksiin sekä yhdistää niitä edellä mainittuja tarkoituksia varten myös muihin hallinnollisiin aineistoihin, kuten yritysrekisteriin.

(lähde: www.tulli.fi)

Tilastointipalvelu Salminen c/o statserv.eu ©2015 - Artturi Kanniston tie 10 A - Helsinki FI00320 – Alv: FI2353646-5 – puh. 050 5601461 - intrastat(a)saunalahti.fi